Zamknij menu mobilne

Aktualne projekty

Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej 2.0

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych bezpośrednio w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego

sylwetka osoby poruszającej się na wózku między pachołkami
Dostępność – teoria a praktyka – szkolenia, poradnictwo, promocja usług samorzeczniczych, modernizacja centrum edukacyjno- treningowego

Projekt „DOSTĘPNOŚĆ – TEORIA A PRAKTYKA – SZKOLENIA, PORADNICTWO, PROMOCJA USŁUG SAMORZECZNICZYCH, MODERNIZACJA CENTRUM EDUKACYJNO-TRENINGOWEGO” współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Rozdanie-certyfikatow-AON
Akademia Asystencji Osobistej 2023

Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności 12 osób – kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności, samodzielności i aktywności; poprzez udział w szkoleniach.

uśmiechnięty chłopiec na huśtawce
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – powiat polkowicki

Zadanie publiczne: „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRiPS Opieka wytchnieniowa- edycja 2023”

2 mężczyzn na statku
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – Powiat Polkowice

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” finansowane z budżetu Gmin Powiatu Polkowickiego oraz Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

grupa 12 osób pozuje do zdjęcia
Wrocławska Akademia Selfadwokatów 2023

Celem projektu jest utworzenie stałej grupy nazwanej Wrocławską Akademią Selfadwokatów i przeprowadzenie dla niej cyklu warsztatów z zakresu ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w myśl hasła „nic o nas bez nas”. 

Przemkowski Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

                          Operacja pn. ,,Przemkowski Inkubator Przetwórstwa Lokalnego” mająca na celu utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, który zostanie udostępniony lokalnym przedsiębiorcom rolnym i małym przetwórcom w celu przetwarzania produktów owocowo- warzywnych, a następnie przygotowanie ich do sprzedaży.

plakat projektowy
Zatrudnienie wspomagane 5.0

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych

3 osoby siedzą przy stole, oglądają fotografie
Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas

Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas Link do najnowszych aktualizacji w projekcie! Czas trwania – 11.2022- kwiecień 2024 Celem projektu jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami/OzN (w tym kwestie związane z równością płci) oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy poprzez utworzenie Regionalnej Akademii Selfadwokatury/RAS, w ramach której w myśl hasła „nic o na […]