Zamknij menu mobilne

Publikacje

Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności

Oddajemy w Państwa ręce „Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności”, w którym znajdą Państwo informacje oraz praktyczną wiedzę umożliwiające wdrożenie innowacyjnej usługi aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Publikacja stanowi wynik doświadczeń zebranych w trakcie testowania skuteczności modelu oraz prac Grup Roboczych zaangażowanych w opracowanie wstępnej i ostatecz- nej jego wersji (w ich skład wchodzili przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy).

Intencją naszą było, by Przewodnik stanowił kompendium wiedzy umożliwiające wdrożenie modelu w środowiskach lokalnych, przy jednoczesnym dopasowaniu jego for- muły do panujących w nich warunków.

Liczymy, że zainspiruje Państwa do nowego spojrzenia na proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i zachęci do stosowania sprawdzonych przez nas rozwiązań w podejmowanych przez Państwa działaniach na rzecz tej grupy.

Grzegorz Jucewicz – kierownik projektu
Anna Puławska-Rodzik – mentor merytoryczny

Poniżej „Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności” w pełnej wersji do pobrania za darmo.

Plik PDF, 154 stron, 11,2MB

Pobierz za darmo

Pobierz załączniki do przewodnika:

Raport koncowy – Ewaluacja wewnetrzna etapu testowania Modelu Trener Aktywnosci.pdf

Raport koncowy – Ewaluacja zewnetrzna w Projekcie Innowacyjnym Trener Aktywnosci.pdf

Wzory dokumentow TA.zip

 

Zatrudnienie wspomagane – przewodnik po usłudze

Zatrudnienie wspomagane jest usługą, która, pomimo że nie istnieje jeszcze w systemie wsparcia gwarantowanym przez polskie państwo, to jednak zdobywa coraz większe uznanie wśród podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zapoczątkowane na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, dzięki staraniom Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ponad dziesięć lat temu zostało wprowadzone we Wrocławiu, jako skuteczna metoda poszukiwania i utrzymania zatrudnienia (głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i sprzężoną). Od tego czasu powstało bardzo wiele dobrych praktyk w realizacji tej usługi, ale żadna z nich nie była skierowana do różnorodnej grupy osób z niepełnosprawnością i zakończona badaniami, które posłużą budowaniu modelu zatrudnienia wspomaganego. Niniejszy podręcznik stanowi swego rodzaju kompendium, nie tylko dla osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, ale przede wszystkim dla instytucji czy organizacji chcących wdrożyć taką usługę dla zwiększenia skuteczności swoich działań prozatrudnieniowych, adresowanych do tej grupy osób. Wiele kontrowersji w środowisku organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami budzi kwestia ostatecznego kształtu modelu zatrudnienia wspomaganego. Praktyczne doświadczenia Fundacji Eudajmonia, wynikające z wielu intensywnych miesięcy testowania tej usługi, mogą być przydatne innym podmiotom w konstruowaniu swojej, adekwatnej do własnych potrzeb i budżetu, formy wsparcia. Autorzy publikacji nie uzurpują sobie prawa do rozstrzygania, jakie działania z pewnością konstytuują model, jakie są niezbędne, jakie fakultatywne. Pokazują tylko, na podstawie badań własnych, wady i zalety pewnych rozwiązań i zostawiają Czytelnikowi decyzję wyboru. To zapewne największa wartość tego podręcznika.

Marta Gawryluk

Poniżej „Zatrudnienie wspomagane – przewodnik po usłudze” w pełnej wersji do pobrania za darmo.

Plik PDF, 226 stron, 11,3MB

Pobierz za darmo

„Zatrudnienie wspomagane uznane jest w Europie i na świecie za najskuteczniejszą metodę wspierania osób niepełnosprawnych w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia. Indywidualna praca specjalisty ds. zatrudnienia – Trenera Pracy – ma na celu dopasowanie możliwości do potrzeb pracodawcy i osoby niepełnosprawnej co skutkuje trwałym zatrudnieniem (…) Zależy nam bardzo na dotarciu z dobrymi przykładami do pracodawców, przede wszystkim do tych, którzy nie mieli okazji zatrudniać osób niepełnosprawnych. Pokazujemy korzyści jakie przynosi współpraca z Trenerem Pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Prezentujemy wypowiedzi pracodawców, którzy „odważyli się” na propozycję współpracy i opinie zadowolonych pracowników.” Andrzej Jurkian

„Zatrudnienie wspomagane w pytaniach i odpowiedziach”

„Praktyczny przewodnik dla pracodawców” dostępny jest za darmo.

Pobierz załączniki do przewodnika:

Raport koncowy – Ewaluacja wewnetrzna etapu testowania modelu zatrudnienie wspomagane

Raport koncowy – Ewaluacja zewnetrzna w Projekcie Innowacyjnym Zatrudnienie Wspomagane.pdf

Zatrudnienie Wspomagane jako narzedzie empowermentu.pdf

Wzory dokumentow ZW

 

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”

Model funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych.

Pobierz publikację

Organizacja staży zagranicznych dla osób z niepełnosprawnością – podręcznik realizacji usługi

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik na temat realizacji staży zagranicznych dla osób z niepełnosprawnością. Niniejsza pozycja kierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością intelektualną, które byłyby zainteresowane wzbogaceniem swojej oferty z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej o możliwość realizacji staży międzynarodowych.

Podręcznik powstał w ramach realizacji projektu: „Organizacja staży zagranicznych dla osób z niepełnosprawnością” w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

Organizacja staży zagranicznych dla osób z niepełnosprawnością – podręcznik realizacji usługi to pozycja skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością intelektualną, które byłyby zainteresowane wzbogaceniem swojej oferty z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej o możliwość realizacji staży międzynarodowych. Podręcznik stanowi zwieńczenie prac Fundacji Eudajmonia i włoskiego partnera Kara Bobowski https://www.karabobowski.org/ i obejmuje zestaw konkretnych wytycznych wraz z opisem narzędzi i metod ich wdrażania. Obejmuje metody budowania relacji, badania potencjału zawodowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością, planowania indywidualnych ścieżek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz rekomendacje na temat pracy z ich opiekunami. To formalne i techniczne aspekty organizacji stażu zawierające opis działań związanych z wyborem partnera zagranicznego, promocję projektu, skuteczną rekrutację, sposoby pracy z klientem, problemy logistyczne i techniczne oraz ewaluację. Podręcznik zawiera analizę kompetencyjną nowego zawodu- opiekuna stażu. Wartością podręcznika są gotowe do zaadaptowania dokumenty projektowe od umowy stażowej, przez Indywidualny plan działania, dokumenty rekrutacyjne czy wzór kontraktu.

Organizacja stazy zagranicznych dla osob z niepelnosprawnoscia

Standardy dostępności dla organizacji pozarządowych

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik: Standardy dostępności dla organizacji pozarządowych w Polsce, który jest kierowany do wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podręcznik powstał w ramach realizacji projektu: „Organizacja staży zagranicznych dla osób z niepełnosprawnością” w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

Podręcznik powstał na bazie doświadczeń lidera projektu- Fundacji Eudajmonia i partnerów-  Cooperativa Sociale Kara Bobowski i Centrum Wsparcia sp. z o.o. zwianych z realizacją działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w osiągnięciu możliwie największej samodzielności i jest skierowany do tych organizacji z sektora NGO w Polsce, które są zainteresowane poprawą dostępności zarówno miejsca jak i oferty i materiałów skierowanych do klientów. Powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością podczas badań fokusowych oraz wielu rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Polsce. Stanowi źródło podstawowej wiedzy na temat dostępności architektonicznej jak i komunikacyjno- informacyjnej oraz opis wypracowanych standardów dostępności dla organizacji pozarządowych. Wartością niniejszej pozycji jest zestaw gotowych do powielenia wytycznych – „check- listę”  do sprawdzenia poziomu dostępności instytucji. To ważny element i może stanowić punkt odniesienia dla organizacji pozarządowych, które zgodnie z wymogami ustawowymi powinny być dostępne i realizować zadania w formie dostępnej ,a brakuje im wiedzy w tym zakresie.

W ramach podręcznika zaprezentowane zostały zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne rozwiązania, zdjęcia pokazujące dobre i złe praktyki. Omawianą pozycję należy traktować nie tylko jako zestaw wytycznych związanych z aspektami prawnymi, budowlanymi i technicznymi. To przede wszystkim pozycja światopoglądowa, rozszerzająca perspektywę osób zatrudnionych w organizacja pozarządowych o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, kobiet w ciąży i  innych osób potrzebujących niestandardowych form wsparcia, dlatego bogata jest w zasady profesjonalnej obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. Wierzymy, że zmiana w postrzeganiu niepełnosprawności jest ważnym krokiem do pełniejszego zrozumienia i wdrażania Konwencji oraz wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez organizacje pozarządowe, a tym samym zwiększenia szans osób z niepełnosprawnościami na godne i niezależne życie.

Standardy dostepnosci dla organizacji pozarzadowych.pdf

Problemy z pobraniem? Masz pytania? Napisz do nas! Wyślij maila z prośbą o udostępnienie publikacji na: biuro@eudajmonia.pl

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.