Zamknij menu mobilne

Polityka prywatności

Fundacja Eudajmonia nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych na stronie Fundacji Eudajmonia lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji).

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony Fundacji Eudajmonia.

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Cookie wykorzystywane w serwisie to:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.