Zamknij menu mobilne

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Powiat Polkowicki

logotyp ministerstwa

Zadanie publiczne: „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPiPS Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

CEL ZADANIA

Zasadniczym celem niniejszego wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) zamieszkałych na terenie Powiatu Polkowickiego poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 30 osób – w tym wsparcie 10 rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnoprawności. Usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla mieszkańców Powiatu Polkowickiego w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnościami. Usługi w formie pobytu dziennego będą mogły być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową będą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami:

1)dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Planowana liczba realizacji godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom dorosłych z niepełnosprawnością wynosi 190 godzin na jedną osobę.

Kierownik Projektu

Marta – 609 742 183

Email- biuro@eudajmonia.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji OW 2024

2024-karta-zgloszenia-do-programu

Klauzla informacyjna RODO_OW

Informacje o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki

Oświadczenia i zgody Eudajmonia

dofinansowano ze środków MRPIPS

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.