Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024– Powiat Średzki

logotyp ministerstwa

AKTUALIZACJA : wyczerpała się liczba dostępnych miejsc do projektu. Wnioski które wpłyną po tym terminie będą przekierowane na listę rezerwową klientów Fundacji.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Powiat Średzki)

CEL ZADANIA

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku. Okres realizacji zadania od 15.03.2024 do 31.12.2024.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone dla
mieszkańców POWIATU ŚREDZKIEGO

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 12 osób wynosi 4 320 godzin, w tym dla:

  • 5 osób ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności,
  • 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1 osoby z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności
  • 3 dzieci

Kierownik projektu:
Sabina Wereszczyńska
s.wereszczynska@eudajmonia.pl
724 368 843

Pliki do pobrania:

1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie (1)

2) KARTA ZGŁOSZENIOWA (1)

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.