Zamknij menu mobilne

Akademia Asystencji Osobistej 2024

logotypy MOPS, PFRON, Wrocław

Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności 12 osób – kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności, samodzielności i aktywności; poprzez udział w szkoleniach.
Zakres szkolenia:

72 godz. szkoleń dla kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami + 40 godzin praktyk (dotyczy uczestników, którzy obecnie nie pracują w charakterze asystentów osobistych OzN)

Kto może wziąć udział:

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
• są pracownikami / współpracownikami instytucji integracji i pomocy społecznej lub/i jako osoby prywatne deklarują chęć podjęcia udziału w warsztatach i działaniach z nimi związanych oraz motywację do nawiązania długofalowej współpracy w ramach świadczenia usług społecznych w środowiskach lokalnych;
• mieszkają na terenie Gminy Wrocław
Okres realizacji:
• 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Rekrutacja:
Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 13.09.2024 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje kierownik projektu w porozumieniu z mentorem merytorycznym.

Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna w terminie ustalonym z realizatorem szkolenia. Rozmowa może być przeprowadzona w formie telefonicznej i/lub za pomocą Skype.
O zakwalifikowaniu do udziału w każdym ze szkoleń decyduje:
– spełnienie wymogów formalnych;
– kolejność zgłoszeń;
– rozmowa rekrutacyjna.

Informacje dodatkowe:

Szkolenia zostaną przeprowadzone we Wrocławiu w formule 4 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Fundacja Eudajmonia zapewnia wyżywienie (obiad, przerwa kawowa) podczas wszystkich 8 dni szkoleń. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Kontakt:

Sylwia Miaśkiewicz
E-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl
tel.: 698 679 799

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od MOPS Wrocław

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.