Zamknij menu mobilne

Wrocławska Akademia Selfadwokatów 2024

logotypy MOPS, PFRON, Wrocław

Celem projektu jest utworzenie stałej grupy nazwanej Wrocławską Akademią Selfadwokatów i przeprowadzenie dla niej cyklu warsztatów z zakresu ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w myśl hasła „nic o nas bez nas”W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę o swoich prawach oraz nabyć kompetencje niezbędne do aktywnego rzecznictwa interesów grupy, którą reprezentują.

Kto może wziąć udział

Projekt kierowany jest do min. 10 osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są gotowe i zmotywowane do aktywnego włączenia w działania upowszechniające i chroniące prawa osób z niepełnosprawnościami
  • mieszkają na terenie Gminy Wrocław

Okres realizacji

  • 06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Rekrutacja

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje:

  • kolejność zgłoszeń (złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego)
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Informacje dodatkowe

Szkolenia zostaną przeprowadzone w formule 16  czterogodzinnych warsztatów. Uczestnikom zapewniamy wsparcie asystenta osobistego OzN i poczęstunek  podczas warsztatów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od MOPS Wrocław.

Pierwszy warsztat odbędzie się 18.06.2024 w godzinach 10.30-14.30. Kolejne terminy warsztatów zostaną podane po ustaleniu  szczegółowego harmonogramu z uczestnikami projektu.

Kontakt

Biuro projektu

Ul. Kościuszki 80 a

50-441 Wrocław

 

Mentor merytoryczny

Sylwia Miaśkiewicz

E-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

tel.: 698 679 799

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania:

plakat projektowy

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.