Zamknij menu mobilne

Kierunek – Samodzielność 7.0

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez TRENERA AKTYWNOŚCI
logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez TRENERA AKTYWNOŚCI, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji życiowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do dorosłych osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 • zamieszkują na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskie, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Okres realizacji:

01.04.2024 – 31.03.2025 r.

Wartość dofinansowania:

Całkowity koszt projektu  2 319 577,76 złotych
PFRON dofinansuje  2 294 245,76 złotych

Obszar realizacji:

województwa:

 • dolnośląskie,
 • lubuskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie.

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualne wsparcie trenera aktywności.
 2. Wsparcie psychologiczne.
 3. Grupowe warsztaty wyjazdowe i stacjonarne.
 4. Możliwość korzystania ze wsparcia asystenta i/ lub tłumacza języka migowego.

Harmonogram i rekrutacja:

 • Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2024 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.
 • Zasadniczy etap współpracy TA z klientem/ką – w tym Trening kompetencji intrapersonalnych, interpersonalnych, kompetencji organizacyjnych oraz kompetencji przygotowujących do wejścia w etap aktywizacji zawodowej zaplanowano na lipiec 2024 r. – marzec 2025 r.
 • Wsparcie psychologiczne oraz realizacji zajęć grupy empowerment i warsztaty wyjazdowe zaplanowano w okresie od kwiecień 2024 r. do marzec 2025 r.
 • W ostatnim okresie projektu od grudnia 2024 r. do marca 2025 r. przewidziane warsztaty stacjonarne.

Informacje dodatkowe:

Partnerami projektu są: Fundacja Oczami Brata ul. Brzezińska 47/59, 42-208 Częstochowa oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też ul. Smoluchowskiego 7/45 80-214 Gdańsk. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników

Koordynator projektu:

Jagienka Mindur
j.mindur@eudajmonia.pl
600 912 804.

plakat projektowy
plakat_fundusz_celowy_ks7

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.