Zamknij menu mobilne

Aktualne projekty

plakat projektowy
Zatrudnienie wspomagane 5.0- 2 edycja

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych

3 osoby siedzą przy stole, oglądają fotografie
Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas

Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas Link do najnowszych aktualizacji w projekcie! Czas trwania – 11.2022- kwiecień 2024 Celem projektu jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami/OzN (w tym kwestie związane z równością płci) oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy poprzez utworzenie Regionalnej Akademii Selfadwokatury/RAS, w ramach której w myśl hasła „nic o na […]

dwie uśmiechnięte kobiety gdzieś na dworze, jedna z nich jest na wózku, druga jej asystuje
Kierunek – Samodzielność 6.0

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez TRENERA AKTYWNOŚCI

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 dla mieszkańców Gminy Żukowice

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 CEL ZADANIA Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

chłopiec w goglach symulujących wadę wzroku
Symulacje niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Symulacje niepełnosprawności” w ramach programów promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych realizowanych w placówkach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie sfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Asystencja osób starszych

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt ASYSTENCJA OSÓB STARSZYCH– 2023. Jego celem jest wsparcie aktywnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania minimum 25 seniorek i seniorów powyżej 60 roku życia, z 2 miast i 5 powiatów województwa dolnośląskiego przez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osób starszych.

Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia

Projekt „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany do pracowników Fundacji Eudajmonia w obszarze rozwoju instytucjonalnego oraz wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz […]

grupa osób przed klubem samopomocy w Polkowicach
Klub Samopomocy – Gmina Polkowice

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne zlecone z zakresu ochrony zdrowia pn. „Klub Samopomocy”. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę Polkowice. W ramach zadania przewidziano organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w formie Klubu Samopomocy, w ramach którego zorganizowane i sfinansowane zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w postaci […]

Praca, praca, praca – rozwiń swój potencjał

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i […]

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.