Zamknij menu mobilne

Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej 2.0

Od lewej: 1. Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Logotyp Powiatu Polkowickiego. 3. Logotyp Fundacji Eudajmonia.

Zadanie publiczne „Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej – 2.0” realizowane jest na zlecenie Powiatu Polkowickiego ramach rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 r.

Cel zadania

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych bezpośrednio w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego, w zakresu:

 • budowania sieci wsparcia środowiskowego; grup wsparcia, aspektów psychospołecznych wspierania osób z niepełnosprawnością, seksualności osób z niepełnosprawnością oraz dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie technik relaksacji;
 • podniesienia jakości życia – szczególnie w obszarze psychologicznym – członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością;
 • innowacyjnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością zwiększających szanse na ich niezależne życie.

Kto może wziąć udział

Członkowie rodzin i opiekunowie oraz członkowie kadry i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego.

Możliwe formy wsparcia

Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń, kursów i warsztatów w formie indywidualnej oraz grupowej, w zakresie:

Warsztaty indywidualne i grupowe dla członków rodzin / opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w obszarach:

 • warsztaty budowania grup wsparcia;
 • warsztaty psychologiczne / poradnictwo całożyciowe;
 • warsztaty z seksualności osób z niepełnosprawnościami;
 • kurs relaksacji.

Szkolenia dla kadry i wolontariuszy, w obszarach:

 • SDM – Wspierane Podejmowanie Decyzji, zagadnienia z zakresu: self-adwokatury, niezależne życie;
 • przemoc wobec osób z niepełnosprawnością;
 • włączenie osób z niepełnosprawnościami w zachowania pro-ekologiczne;
 • deinstytucjonalizacja.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez okres realizacji zadania, jednak w czasie zapewniającym zrealizowane Usługi, najpóźniej do dnia 13.12.2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji

01.09.2023 r. – 13.12.2023 r.

Obszar realizacji

Powiat polkowicki.

Rodzaj zadania publicznego

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Tytuł zadania

„Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej – 2.0”

Wartość zadania

20 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania 20 000,00 PLN

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie Fundacji oraz w biurze projektu.

Biuro Projektu

Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5A,
59-100 Polkowice

Kierownik zadania:

Danuta Berezowska-Szeliga
d.berezowska@eudajmonia.pl
881 233 775

Pliki do pobrania:

Plakat promujący projekt. Zawiera podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

plakat projektowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej.doc

1-Formularz zgłoszeniowy-Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej – 2.0.pdf

1-Formularz zgłoszeniowy-Wiedzieć więcej, by wspierać lepiej – 2.0.doc

Flaga Polski, obok Godło Polski a poniżej treść: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych Zadanie Powiatu Polkowickiego pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w roku 2023" Dofinansowanie 20 000,00 zł Całkowita wartość 20 000,00 zł

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.