Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – Powiat Polkowice

logotyp_powiat_polkowicki_mrips

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” finansowane z budżetu Gmin Powiatu Polkowickiego oraz Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel:

Zasadniczym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”  jest umożliwienie  29  osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym  dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji, zamieszkałym na terenie Gminy Przemków, Gminy Gaworzyce, Gminy Grębocice oraz Gminy Chocianów,  aktywnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania, zaspokajania własnych potrzeb i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udostępnienie usług  asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami w okresie od 22.04.2023 r. do 27.12.2023r.

W czym może wspierać asystent?

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności obejmują pomoc osobie niepełnosprawnej m.in. w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkolne, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
2) zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,
3) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzea, teatr, kino galerie sztuki, wystawy),
5) wykonywaniu czynności dnia codziennego .

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Kto może skorzystać z usług Asystenta osobistego:

Z usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością:

  • zamieszkałe na terenie gmin: Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Chocianów
  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji.

Rekrutację do Programu prowadziły Gminy Powiatu Polkowickiego.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować pod adresem:

Marzena – 504 026 340

lub do Biura Fundacji Eudajmonia:

Borówkowa 5a

59-101 Polkowice

e-mail: biuro@eudajmonia.pl

tel.: ( 76) 753 91 39

 

 

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.