Zamknij menu mobilne

Wrocławska Akademia Selfadwokatów 2023

logotypy MOPS, PFRON, Wrocław

Celem projektu jest utworzenie stałej grupy nazwanej Wrocławską Akademią Selfadwokatów i przeprowadzenie dla niej cyklu warsztatów z zakresu ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w myśl hasła „nic o nas bez nas”W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę o swoich prawach oraz nabyć kompetencje niezbędne do aktywnego rzecznictwa interesów grupy, którą reprezentują.

Kto może wziąć udział

Projekt kierowany jest do min. 10 osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są gotowe i zmotywowane do aktywnego włączenia w działania upowszechniające i chroniące prawa osób z niepełnosprawnościami
  • mieszkają na terenie Gminy Wrocław

Okres realizacji

  • 06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (terminy warsztatów zostaną podane po ustaleniu szczegółowego harmonogramu po zakończonym procesie rekrutacyjnym)

Rekrutacja

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje:

  • kolejność zgłoszeń (złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego)
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Informacje dodatkowe

Szkolenia zostaną przeprowadzone w formule 16  czterogodzinnych warsztatów. Uczestnikom zapewniamy wsparcie asystenta osobistego OzN i poczęstunek  podczas warsztatów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od MOPS Wrocław.

Warsztaty będą prowadzone w godzinach 15.30-19.30 w terminach:
29.08.2023, 31.08.2023, 4.09.2023, 11.09.2023, 18.09.2023, 25.09.2023, 2.10.2023, 9.10.2023, 16.10.2023, 23.10.2023, 30.10.2023, 6.11.2023, 13.11.2023, 20.11.2023, 27.11.2023 i 4.12.2023

Kontakt

Biuro projektu

Ul. Kościuszki 80 a

50-441 Wrocław

 

Mentor merytoryczny

Sylwia Miaśkiewicz

E-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

tel.: 698 679 799

Zapraszamy do udziału ?

Pliki do pobrania:

plakat projektowy

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.