Zamknij menu mobilne

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – powiat polkowicki

logotyp_powiat_polkowicki_mrips

Zadanie publiczne: „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRiPS Opieka wytchnieniowa- edycja 2023”

Fundacja Eudajmonia realizuje Zadanie publiczne finansowane ze Środków Funduszu Solidarno ściowego  przyznanego powiatowi polkowickiemu  w ramach  Programu MriPS „ Opieka wytchnieniowa- edycja 2023”

AKTUALNOŚCI

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Objętych wsparciem zostanie  28 członków rodzin/opiekunów, w tym dla 9 członków rodzin/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 19 opiekunów osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zamieszkujących powiat  polkowicki. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

email: biuro@eudajmonia.pl

Tel:  Marta – 609 742 183 – kierownik projektu

Biuro projektu: Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5 a 59-100 Polkowice.

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie  206 080,00 zł

Całkowita wartość 226 688,00 zł

Pliki do pobrania:

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.