Zamknij menu mobilne

Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas

logotyp fundusze norweskie

Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas

Link do najnowszych aktualizacji w projekcie!

Czas trwania – 11.2022- kwiecień 2024

Celem projektu jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami/OzN (w tym kwestie związane z równością płci) oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy poprzez utworzenie Regionalnej Akademii Selfadwokatury/RAS, w ramach której w myśl hasła „nic o na bez nas” OzN będą mogły nabyć/pogłębić wiedzę o swoich prawach oraz kompetencje niezbędne do aktywnego rzecznictwa interesów grupy, którą reprezentują.
W RAS wsparcie warsztatowe w zakresie wypełniania roli selfadwokata/tki otrzyma łącznie 58 osób z niepełnosprawnością w tym:
– poziom podstawowy 48 osób,
– poziom zaawansowany 10 osób.

Wsparcie to uzupełnione zostanie coachingiem/mentoringiem indywidualnym optymalizującym efekty udziału w warsztatach.
W ramach projektu są zaangażowani partnerzy:
– Partner Norweski – FONIX – opracowanie raportu dobrych praktyk jako wyniku wizyty
studyjnej
– Partner Polski wsparcie merytoryczne organizacji inicjatyw lokalnych upowszechniających
wiedzę o prawach OzN

Program grantowy „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund – Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego  (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego w dniu 1 września 2020 r. między Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.