Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024– Gmina Środa Śląska

AKTUALIZACJA: wyczerpała się liczba dostępnych miejsc do projektu. Wnioski które wpłyną po tym terminie będą przekierowane na listę rezerwową klientów Fundacji.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Gmina Środa Śląska)

CEL ZADANIA

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku. Okres realizacji zadania od 15.03.2024 do 31.12.2024.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone dla mieszkańców GMINY ŚRODA ŚLĄSKA

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób wynosi 3 600 godzin, w tym:

  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – liczba osób dorosłych: 4, w liczbie łącznej godzin 1 440,
  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – liczba osób dorosłych: 4, w liczbie łącznej godzin 1 440,
  • świadczone dzieciom do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – liczba dzieci: 2, w liczbie łącznej godzin 720

Kierownik projektu: Sabina Wereszczyńska
s.wereszczynska@eudajmonia.pl
724 368 843

Pliki do pobrania:

1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie

2) KARTA ZGŁOSZENIOWA

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.