Zamknij menu mobilne

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 – powiat średzki

logotyp ministerstwa

AKTUALIZACJA : wyczerpała się liczba dostępnych miejsc do projektu. Wnioski które wpłyną po tym terminie będą przekierowane na listę rezerwową klientów Fundacji.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ( Powiat Średzki)

CEL ZADANIA

Usługa opieki wytchnieniowej ma na celu z jednej strony odciążenie opiekunów poprzez zapewnienie im doraźnego, ale systematycznego wsparcia w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, z drugiej zaś – zagwarantowanie wsparcia asystenckiego jest dla samej osoby z niepełnosprawnością szansą na rozwijanie relacji społecznych, nawiązywanie nowych znajomości oraz rozwijanie własnych umiejętności niezbędnych w społecznym funkcjonowaniu, nawet w jego ograniczonym – z powodu funkcjonalnych następstw niepełnosprawności -zakresie.

Zasadniczym celem niniejszego zadania jest wsparcie min. 18 członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad 9 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawnością (lub orzeczeniem równoważnym) i 9 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (w sumie 3888 godz.) w okresie od 04.04.2024 do 31.12.2024. Ilość godzin przeznaczona na jednego uczestnika zadania wyniesie średnio 216 godz. łącznie w okresie realizacji zadania.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Opieki Wytchnieniowej będą świadczone dla mieszkańców POWIATU
ŚREDZKIEGO. Usługi opieki wytchnieniowej odbywać się będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością ( za uprzednia zgodą powiatu) lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię powiatu.

Usługi mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

Kierownik projektu:
Sabina Wereszczyńska
s.wereszczynska@eudajmonia.pl
724 368 843

Pliki do pobrania:

1. KARTA ZGŁOSZENIOWA

2. REGULAMIN

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.