Zamknij menu mobilne

Szukana fraza: 13

Self-adwokaci w akcji społecznej WIETRZĄ SZAFY!

Polkowiccy self-adwokaci w akcji społecznej WIETRZĄ SZAFY! Zachęcamy do przyłączenia się i przyniesienia zbędnej odzieży i akcesoriów.

Symulacje niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Symulacje niepełnosprawności” w ramach programów promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych realizowanych w placówkach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie sfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Publikacje

Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności Oddajemy w Państwa ręce „Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności”, w którym znajdą Państwo informacje oraz praktyczną wiedzę umożliwiające wdrożenie innowacyjnej usługi aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Publikacja stanowi wynik doświadczeń zebranych w trakcie testowania skuteczności modelu oraz prac Grup Roboczych zaangażowanych w opracowanie wstępnej i ostatecz- nej jego […]

Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia

Projekt „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany do pracowników Fundacji Eudajmonia w obszarze rozwoju instytucjonalnego oraz wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz […]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 – Gmina Polkowice

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 – Gmina Polkowice Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” finansowane z budżetu Gminy Polkowice oraz Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zasadniczym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”  jest umożliwienie  minimum  22  osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności […]

Praca, praca, praca – rozwiń swój potencjał

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i […]

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością w Gminie Wrocław – 2023

                          Celem projektu jest wsparcie min. 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawnością (lub orzeczeniem równoważnym) lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław

Prowadzenie Klubu Senior+ w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie finansowane przez Gminę Żukowice

Miejsce realizacji zadania i grupa docelowa Zadanie realizowane jest na terenie Gminy Żukowice w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Zadanie finansowane jest przez Gminę Żukowice. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla  15 seniorów i seniorek, mieszkańców  Gminy Żukowice, które ukończyły 60 r.ż. , nieaktywnych zawodowo. Rekrutację do klubu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach […]

Akademia Niezależnego Życia 11.05

Jak ten czas leci! Mieszkanie od marca, kiedy rozpoczął się II turnus, zyskało nowe lokatorki – tym razem same kobiety Przy wsparciu trenerów uczą się samodzielnego życia. Ciężko pracują nad swoimi umiejętnościami, a my z radością śledzimy ich postępy Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię […]

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.