Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 – Gmina Polkowice

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 – Gmina Polkowice

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” finansowane z budżetu Gminy Polkowice oraz Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zasadniczym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”  jest umożliwienie  minimum  22  osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym  dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji, zamieszkałym na terenie Gminy Polkowice,  aktywnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania, zaspokajania własnych potrzeb i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udostępnienie usług  asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami  w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023r.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności obejmują pomoc osobie niepełnosprawnej  min. w:

1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkolne, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
2) zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,
3) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzea, teatr, kino galerie sztuki, wystawy),
5) wykonywaniu czynności dnia codziennego .

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Kto może skorzystać z usług Asystenta osobistego:

Z usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością:

– zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice;

– posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji,

Rekrutacja do programu:   06.02.2023 r. – 20.02.2023 r.

Wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować pod adresem:

  1. Małgorzata  –  728 896 620
  2. Marzena  – 504 026 340

lub do Biura Fundacji Eudajmonia

ul. Borówkowa 5a

59-101 Polkowice

e-mail: biuro@eudajmonia.pl

tel.: ( 76) 753 91 39

 

Pliki do pobrania

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.