Zamknij menu mobilne

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością w Gminie Wrocław – 2023

                      logotypy 

 

Celem projektu jest wsparcie min. 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawnością (lub orzeczeniem równoważnym) lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w okresie od 13.02.2023 do 31.12.2023.Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w maksymalnym wymiarze 240 godzin na osobę w okresie realizacji zadania.

Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:1. miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;2. sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w przypadku osób dorosłych wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • w przypadku dzieci wymagany jest orzeczony stopień niepełnosprawności.

Okres realizacji projektu: luty 2023 – grudzień 2023

DO USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ KWALIFIKUJE MOPS WROCŁAW NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

Kontakt:

Wszelkie pytania, dotyczące projektu prosimy kierować na adres email: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl, tel: 698 679 799

Biuro projektu:
Fundacja Eudajmonia
Oddział we Wrocławiu
ul. Kościuszki 80A
50 – 441 Wrocław

Biuro projektu jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie jest współfinansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz środków Gminy Wrocław.

UWAGA! BRAK JUŻ WOLNYCH MIEJSC W PROJEKCIE

Pliki do pobrania:

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.