Zamknij menu mobilne

Działania

logotyp - drzewo w kolorach zieleni i napis klub seniora w Zabłociu,
Prowadzenie Klubu Senior+ w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie finansowane przez Gminę Żukowice

Miejsce realizacji zadania i grupa docelowa Zadanie realizowane jest na terenie Gminy Żukowice w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Zadanie finansowane jest przez Gminę Żukowice. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla  15 seniorów i seniorek, mieszkańców  Gminy Żukowice, które ukończyły 60 r.ż. , nieaktywnych zawodowo. Rekrutację do klubu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach […]

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.