Zamknij menu mobilne

Kierunek – Samodzielność 6.0

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez TRENERA AKTYWNOŚCI

logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez TRENERA AKTYWNOŚCI, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji życiowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do dorosłych osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 • zamieszkują na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskie, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Okres realizacji:

01.04.2023 – 31.03.2024 r.

Obszar realizacji:

województwa:

 • dolnośląskie,
 • lubuskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie.

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualne wsparcie trenera aktywności.
 2. Wsparcie psychologiczne.
 3. Grupowe warsztaty wyjazdowe i stacjonarne.
 4. Możliwość korzystania ze wsparcia asystenta i / lub tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2023 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe

Partnerami projektu są: Fundacja Oczami Brata ul. Brzezińska 47/59, 42-208 Częstochowa oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też ul. Smoluchowskiego 7/45 80-214 Gdańsk. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników

Koordynator projektu:
Jagienka Mindur
j.mindur@eudajmonia.pl
600 912 804.

Pliki do pobrania