Zamknij menu mobilne

Szukana fraza: 2

Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia

Projekt „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany do pracowników Fundacji Eudajmonia w obszarze rozwoju instytucjonalnego oraz wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz […]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 – Gmina Polkowice

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 – Gmina Polkowice Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” finansowane z budżetu Gminy Polkowice oraz Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zasadniczym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”  jest umożliwienie  minimum  22  osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności […]

Klub Samopomocy – Gmina Polkowice

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne zlecone z zakresu ochrony zdrowia pn. „Klub Samopomocy”. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę Polkowice. W ramach zadania przewidziano organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w formie Klubu Samopomocy, w ramach którego zorganizowane i sfinansowane zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w postaci […]

Praca, praca, praca – rozwiń swój potencjał

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i […]

Warsztaty, symulacje niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży

dla dzieci i młodzieży Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Symulacje niepełnosprawności” w ramach programów promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych realizowanych w placówkach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie sfinansowany z budżetu Gminy Wrocław. Data rozpoczęcia: 15.03.2023Data zakończenia: 14.12.2023 Cel zadania: Zasadniczym celem zadania publicznego jest organizacja w przedszkolach i szkołach działań profilaktyczno- edukacyjnych promujących […]

Ukończony został raport State of Art – SOTA REPORT.

Jeśli nie masz czasu, aby przeczytać nasz pełny Raport, przygotowaliśmy informację prasową w siedmiu różnych językach, która podsumowuje wszystko na dwóch stronach!

Akademia Niezależnego Życia – trenuj codzienność, zyskaj samodzielność

      Projekt dotyczy uruchomienia na terenie powiatu polkowickiego Akademii Niezależnego Życia – mieszkania wspomaganego z funkcją treningową dla osób z niepełnosprawnościami/OzN.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 – Gmina Wrocław

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia min. 25 osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia przez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością w Gminie Wrocław – 2023

                          Celem projektu jest wsparcie min. 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawnością (lub orzeczeniem równoważnym) lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.