Zamknij menu mobilne

RESPONSE

logo Response

Projekt RESPONSE ma na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością.

Kontekst:

W Unii Europejskiej 40 milionów kobiet z niepełnosprawnością jest narażonych na przemoc ze względu na płeć (fizyczną, psychologiczną czy wirtualną). Organizacje/podmioty/instytucje świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnością nie są w stanie w sposób wystarczający zapobiegać przemocy wobec tych kobiet i wspierać je w odpowiedni sposób- koncentrując się na jednostce.

LINK do aktualności projektu

Główne grupy docelowe:

 1. Kobiety z niepełnosprawnością
 2. Organizacje świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnością
 3. Instytucje/Pomioty głównie z sektora zdrowia, opieki społecznej i sądownictwa, które mogą zetknąć się z kobietami z niepełnosprawnością będącymi ofiarami przestępstw.

Cel:

Projekt ma na celu umożliwienie przepływu wiedzy z organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do sektora praw ofiar i odwrotnie, tworząc w ten sposób ostateczną przestrzeń do wspólnego uczenia się i współpracy.

Na dalszym etapie zostaną stworzone:

 • A State of the Art – Sprawozdanie na temat stanu prac na poziomie UE i kraju partnerskiego, które będzie stanowiło przegląd sytuacji i określi praktyki, potrzeby edukacyjne, kluczowe podmioty i luki.
 • Podręcznik szkoleniowy TAR Training & Awareness Raising – podnoszący świadomość na temat praw usług przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w celu rozwiązania problemu przemocy wśród kobiet z niepełnosprawnością. Będzie się on składał z serii modułów szkoleniowych obejmujących kluczowe efekty uczenia się dla różnych grup docelowych, aby mogły one współpracować.
 • Seria warsztatów budowania potencjału, z wykorzystaniem wyżej wymienionego podręcznika. Pięć warsztatów zostanie zorganizowanych w każdym kraju partnerskim, aby zebrać wszystkie kluczowe grupy docelowe, zbiorowo i indywidualnie, w celu uruchomienia działań związanych z wzajemnym uczeniem się i współpracą oraz przetestowania podręcznika Training & Awareness Raising.
 • Masowy otwarty kurs online, zaadaptowany z podręcznika Training & Awareness Raising.
 • Rekomendacje/postulaty dla polityki w zakresie tworzenia ram umożliwiających zapobieganie przemocy ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnością.

Czas trwania:
Kwiecień 2022 – marzec 2024

Partnerstwo:

 • EASPD (koordynator) (Belgia)
 • Plena Inclusion (Hiszpania)
 • FENACERCI (Portugalia)
 • Centre de La Gabrielle (Francja)
 • Fundacja Hand in Hand (Węgry)
 • Fundacja Eudajmonia (Polska)
 • Jaunuolių dienos centras (Litwa)

Link do strony międzynarodowej

Materiały:

 1. RESPONSE State of the Art Report
 2. RESPONSE State of the Art Report – Raport w poszczególnych językach :

Kontakt:

Giulia Bergamasco, specjalista ds. projektów, EASPD
Polska – Marta Sokołowska

Umowa o dofinansowanie: 101049437 — RESPONSE — ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO

Logotyp UE

Pliki do pobrania

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.