Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 dla mieszkańców Gminy Żukowice

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

CEL ZADANIA

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Okres realizacji zadania od 04.2023 do 31.12.2023.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone dla mieszkańców Gminy Żukowice .

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 17 osób wynosi 6240 godzin, w tym:

  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – liczba osób dorosłych: 8, w liczbie łącznej godzin 3 360,
  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – liczba osób dorosłych: 4, w liczbie łącznej godzin 1 680,
  • świadczone osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: liczba osób dorosłych: 5, w liczbie łącznej godzin 1 200.

Kierownik projektu:
Sylwia Kot
s.kot@eudajmonia.pl
781 080 342

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.