Zamknij menu mobilne

Mobilność edukacyjna szansą na rozwój

logotyp UE

W ramach programu Erasmus + akcji KA122-ADU Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych realizujemy projekt pt. Mobilność edukacyjna szansą na rozwój, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

AKTUALNOŚCI

Działania i grupa docelowa:

Projekt zakłada 14 mobilności indywidualnych dla kadry dydaktycznej (6 kursów językowych, 8 obserwacji pracy) oraz 2 mobilności grupowe dorosłych osób uczących się. Uczestnikami mobilności indywidualnych będą pracownicy Fundacji Eudajmonia, uczestnikami mobilności grupowych będą odbiorcy działań Fundacji – osoby z niepełnosprawnością (przy wsparciu kadry Fundacji).

Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry dydaktycznej Fundacji i odbiorców jej działań edukacyjnych – dorosłych osób z niepełnosprawnością/OzN zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji za pośrednictwem działań międzynarodowych

Cele projektu:

  1. Wzrost kompetencji językowych kadry dydaktycznej poprzez realizację 6 kursów językowych. Miejsce realizacji mobilności: Malta, organizacja przyjmująca: European School of English. Czas trwania mobilności: 14 dni.
  2. Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie wdrażania edukacji obywatelskiej dla OzN poprzez realizację 8 obserwacji pracy (job shadowing) w organizacjach zagranicznych. Czas trwania mobilności: 10 dni.
  3. Wzrost kompetencji kluczowych 6 dorosłych osób z niepełnosprawnością uczestniczących w grupowej mobilności. Czas trwania mobilności: 10 dni.

Czas trwania:

01.10.2023 – 31.03.2025

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000150206

Kontakt:

Danuta Berezowska-Szeligad.berezowska@eudajmonia.pl

Formularze:

Formularz rekrutacyjny na kurs językowy dla kadry dydaktycznej Fundacji Eudajmonia – II tura (dla mobilności realizowanych marzec-czerwiec 2024 r.)

Formularz rekrutacyjny na obserwację pracy dla kadry dydaktycznej Fundacji Eudajmonia – II tura (dla mobilności realizowanych marzec-czerwiec 2024 r.)

Formularz rekrutacyjny – II tura (dla mobilności realizowanych marzec-czerwiec 2024 r., grupowa mobilność dorosłych uczących się)

Formularz rekrutacyjny – II tura rekrutacja uzupełniająca (dla mobilności realizowanych marzec-czerwiec 2024 r., grupowa mobilność dorosłych uczących się)

Formularz rekrutacyjny – III tura (dla mobilności planowanych do realizacji lipiec-październik 2024 roku, grupowa mobilność dorosłych uczących się)

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa PROJEKTU MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA SZANSĄ NA ROZWÓJ Wersja III

Formularz rekrutacyjny – I tura (dla mobilności realizowanych w IV kwartale 2023 r., kursy językowe)

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.