Zamknij menu mobilne

Green Enough

logotyp kolorowy green enough

Program edukacyjny mający na celu podniesienie poziomu zachowań ekologicznych poprzez metodologię integracyjną z wykorzystaniem technologii Augmented Reality ( rozszerzona rzeczywistość).

Edukacja

Projekt Green Enough ma na celu zachęcenie osób dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością rozwojową i/lub intelektualną do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk  w zakresie ochrony środowiska poprzez stworzenie dostosowanego programu edukacyjnego dla profesjonalistów pracujących z nimi na co dzień. Opracowany program edukacyjny będzie łączył tradycyjne metody (wizyty na miejscu, seminaria) z innowacyjną aplikacją Augmented Reality.

Materiały:

W tym celu w ramach projektu zostaną opracowane następujące materiały:

 1. Podręcznik dla profesjonalistów
 2. Materiały szkoleniowe dla profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością rozwojową i/lub intelektualną, które umożliwią profesjonalistom edukowanie osób z niepełnosprawnością rozwojową i/lub intelektualną na tematy związane  z ochroną środowiska.
 3. Aplikacja Augmented Reality (AR), która pomoże beneficjentom zrozumieć podstawowe zasady dotyczące recyklingu.
 4. Łatwy w czytaniu przewodnik po korzystaniu z aplikacji rzeczywistości rozszerzonej(AR).

Grupy docelowe:

 1. Profesjonaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością (psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pedagodzy specjalni, trenerzy aktywności itp.), którzy skorzystają ze szkoleń. Specjaliści ci będą mogli wykorzystać materiały „Green Enough”, aby umożliwić osobom dorosłym, z którymi pracują, lepsze zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz tego, jak mogą je wdrażać.
 2. Dorośli z niepełnosprawnością rozwojową i/lub intelektualną, którzy będą mogli podejmować własne decyzje dotyczące środowiska i zrównoważonych praktyk.
 3. Rodziny beneficjentów uczestniczących w projekcie, które będą mogły zobaczyć, w jaki sposób członkowie ich rodzin są w stanie podejmować własne decyzje i przyczyniać się do minimalizowania wpływu zmian klimatu.
 4. Organizacje wspierające i świadczące usługi dla osób z  niepełnosprawnościami, które będą mogły wykorzystać materiałów „Green Enough”, aby podnieść  kompetencje personelu i  dzięki którym ich pracownicy będą mogli lepiej zrozumieć, czym są zrównoważone praktyki i jak mogą zacząć je wdrażać.

Działania:

 1. Badania  dotyczące zachowań ekologicznych,   niepełnosprawności, istniejących narzędzi oraz metodologii.
 2. Opracowanie programu nauczania i materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością rozwojową (D.D) i/lub intelektualną (I.D).
 3. Opracowanie aplikacji mobilnej Augmented Reality z towarzyszącym narzędziem autorskim.
 4. Publikacja podręcznika szkoleniowego dla profesjonalistów.
 5. Publikacja łatwego do czytania przewodnika po aplikacji AR.
 6. Organizacja seminariów podnoszących świadomość w zakresie zmian klimatu i potrzeby zmian zachowań ekologicznych dla osób z D.D./I.D. i ich opiekunów.
 7. Certyfikacja programu nauczania, szkolenia i uczestniczących w nim profesjonalistów pracujących z osobami z D.D./I.D.
 8. Pilotowanie działań i studiów przypadków w celu zmierzenia wpływu szkolenia na zachowania ekologiczne uczestników.

Partnerstwo:

Koordynator: Astiki Etaireia Psichokoinonik on Meleton (Ploes) (Grecja)

Partnerzy:

 1. Associacao Para a Recuperacao de Cidadaos Inadaptados da Lousa (ARCIL) (Portugalia)
 2. Fundacja Eudajmonia (Polska)
 3. Kypriaki Etaireia Pistopoiisis Limited (Cypr)
 4. Anaptyxi Kainotomikon Olokliromenon Proionton Asyrmaton Diktyon Aisthitiron Etaireia Periorismenis Euthynis (Sensworks) (Grecja)
 5. Akti Kentro Meleton Ke Erevnas (AKTI) (Cypr)
 6. Europejskie Stowarzyszenie Usługodawców dla Osób Niepełnosprawnych – EASPD (Belgia)

Czas trwania: 

24 miesiące, 31/12/2022- 19/12/2024

Umowa o dofinansowanie: KA220-ADU-FD4DE223

Kontakt:

Rachel Vaughan, kierownik działu operacyjnego w EASPD

Polska – Marta Sokołowska – m.sokolowska@eudajmonia.pl

Link do strony międzynarodowej

LINK do aktualizacji w projekcie

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.