Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Gmina Żukowice

logotyp ministerstwa                                                                                                                                             

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

CEL ZADANIA

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Okres realizacji zadania od 03.2024 do 31.12.2024.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone dla mieszkańców Gminy Żukowice .

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 16 osób wynosi  7392 godzin, w tym:

  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – liczba osób dorosłych: 6, w liczbie łącznej godzin 2880,
  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – liczba osób dorosłych: 8, w liczbie łącznej godzin 3 840,
  • świadczone osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną: liczba osób dorosłych: 2, w liczbie łącznej godzin 672.

Kierownik projektu:
Sylwia Kot
s.kot@eudajmonia.pl
781 080 342

Pliki do pobrania:

Regulamin-edycja 2024.doc

Karta-zgloszenia.doc

dofinansowano ze środków państwowego funduszu solidarnościowego

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.