Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Nasz człowiek w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym marszałek województwa wręczy nominacje, planowane jest w połowie kwietnia. Działalność Rady wspierać będzie rozwój dialogu społecznego pomiędzy administracją, a społeczeństwem obywatelskim oraz tworzyć warunki do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom Dolnego Śląska.

Do zadań Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z ww. podmiotami;
2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

 Skład Rady:

1)   Magdalena Razik-Trziszka – przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego;

2)   Karol Przywara – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

3)   Bogusława Kulińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

4)   Marcin Przychodny – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

5)   Rafał Pilch – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

6)   Bożena Bober – przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

7)   Ryszard Lech – przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

8)   Aldona Wiktorska-Święcka – przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

9)   Tomasz Pilawka – przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

10)   Wioletta Susmanek – przedstawicielka Stowarzyszenia ”Happy Family” oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej;

11)   Leszek Noworól – przedstawiciel Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych;

12)   Anna Puławska-Rodzik – przedstawicielka Fundacji Eudajmonia;

13)   Edward Kowalczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych;

14)   Dorota Goetz – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD;

15)   Bożena Ziemiańska – przedstawicielka Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Ars Longa (V.B);

16)   Bartłomiej Kubicz – przedstawiciel Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego;

17)   Grażyna Gajda – przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE”;

18)   Irena Krukowska-Szopa – przedstawicielka Fundacji Ekorozwoju;

19)   Kazimierz Szepiela – przedstawiciel Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 


Galeria

Zdjęcie: Nasz człowiek w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Powrót do: Aktualności

Partnerzy