Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” – edycja 2021

Belka z logotypami.

Od lewej: 1. logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2. flaga i herb Polski, 3. logotyp Polkowic, 4. logotyp Fundacji Eudajmonia .

Zadanie publiczne „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu MRiPS – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanego powiatowi polkowickiemu w ramach Programu MRiPS ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Cel programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2021, zwany ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, tj. formy wsparcia, która już jest realizowana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2019-2020.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Program ma także zapewniać:

1)      zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez okres realizacji Programu, jednak w czasie zapewniającym zrealizowane Usługi najpóźniej do dnia 13.12.2021r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice

Kierownik projektu: Sylwia Kot, s.kot@eudajmonia.pl, tel. 781 080 342

 

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie: 135 350 zł, Całkowita wartość inwestycji: 135 350 zł

Infografika

 

Flaga Polski, obok Godło Polski a poniżej treść:

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Fundusz Solidarnościowy

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Dofinansowanie

135 350 zł

Całkowita wartość inwestycji

135 350 zł


Galeria

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy