Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Żagański Klub Aktywności i Rozwoju 2


Cel projektu

Celem projektu „ŻAGAŃSKI KLUB AKTYWNOŚCI I ROZWOJU 2” jest wzrost poziomu integracji społecznej i zawodowej 90% spośród 14 osób z niepełnosprawnością i/lub osób z pieczy zastępczej pozostających poza  rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy zamieszkujących powiat żagański w okresie 15.01.2019 r. – 25.06.2019 r.              

Cele szczegółowe obejmują:

  • rozwinięcie sprawności fizycznej oraz sprawności manualnej i sensomotorycznej uczestników projektu poprzez zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, relaksację, fizjoterapię oraz trening umiejętności społecznych;
  • wzrost kompetencji uczestników projektu w obszarach: kompetencji interpersonalnych (osobistych), interpersonalnych, organizacyjnych i przygotowujących do wejścia w etap aktywizacji zawodowej.


Tak sformułowane cele wpisują się w cele działania „Szansa na samodzielność” realizowanego w ramach działania 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w ramach którego niniejszy projekt będzie realizowany.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym i/lub osoby z pieczy zastępczej zamieszkujące na terenie powiatu żagańskiego, które w okresie maj - grudzień 2018r. uczestniczyły w tego typu wsparciu w ramach projektu „Żagański Klub Aktywności i Rozwoju”.

Okres realizacji projektu:  styczeń – czerwiec 2019

Miejsce realizacji projektu: projekt realizowany jest na terenie powiatu żagańskiego; miejscem spotkań grupowych i indywidualnych jest w głównej mierze klub aktywności i rozwoju, mieszczący się Żaganiu przy ul. Śląskiej

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW.

Powrót do: Działania

Partnerzy