Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gra o sukces

 

Projekt „Gra o sukces” nr RPLU.11.01.00-06-0167/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:

1. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjne, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching.

2. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

3. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże.

4. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący program wsparcia psychologicznego.

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Całkowita wartość projektu – 3 863 149,00 zł

Fundacja Eudajmonia oraz OIC Poland jako uprawnieni Wnioskodawcy będą realizować projekt na terenie obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich województwa lubelskiego w okresie od 01.11.2017 r. do 30.10.2019 r.

Koordynatorka projektu: 

Małgorzata Skorupska, e-mail: m.skorupska@eudajmonia.pl

Tel.: 577 177 871

Adres biura projektu:

Ul. Graniczna 4 lok. 9

20-010 Lublin

Możesz również umówić się na spotkanie z przedstawicielem Fundacji, który spotka się z Tobą we wskazanym przez Ciebie miejscu, celem dokończenia formalności rekrutacyjnych.

Zapraszamy także do skorzystania z oferty projektów partnerskich Fundacji:

Powrót do: Działania

Partnerzy