Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zatrudnienie Wspomagane II

 

Od kwietnia 2016 rusza nowy projekt „Zatrudnienie Wspomagane II” dofinansowany przez PFRON, którego Partnerem na Dolnym Śląsku jest Fundacji Eudajmonia.

Kto może wziąć udział.

Projekt kierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • posiadana orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników);
 • zamieszkuje na terenie jednego z czterech powiatów: miasto Legnica, powiat legnicki, lubiński lub polkowicki;
 • jest w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata i nie pracuje,
 • nie uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 27 osób z woj. dolnośląskiego. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach, w okresie 01.04.2016 r.–30.03.2017 r.  i 01.04.2017 r.- 31.03.2018 r.

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.
 4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

Stażyści otrzymają zwrot kosztów dojazdu na staż oraz stypendia stażowe.

Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy,
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,
 • jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

Liderem projektu jest Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych a Partnerami Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy oraz Fundacja Eudajmonia z Polkowic.

Projekt realizowany będzie zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Partnerów.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w Biurze projektu:

ul. Borówkowa 5a

59-101 Polkowice,
e-mail: trenerpracy@eudajmonia.pl

tel. 76 753 91 39

Powrót do: Działania

Partnerzy