Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Subregionalne centrum asystentury

 

Zachowanie trwałości w ramach projektu SUBREGIONALNE CENTRUM ASYSTENTURY

 Fundacja Eudajmonia beneficjent projektu „Subregionalne Centrum Asystentury” informuje, iż od dnia 01.08.2019 ma możliwość świadczenia usług asystenckich (asystent funkcjonalny lub/i trener aktywności) na terenie gmin powiatu polkowickiego i miasta Legnica oraz usług opiekuńczych w miejscu opieki dziennej w Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie  w ramach utworzonych w projekcie 15 miejsc świadczenia usług społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

ul. Borówkowa 5a, Polkowice

tel. 76 753 91 39

e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Odpłatność za usługę wynosi:

 • Asystentura funkcjonalna – 25 zł/godz.;
 • Trener aktywności – 30 zł/godz.;
 • Dom Krótkiego Pobytu - 350 zł/dzień  (+ 3,5 zł za 1 km dowozu/odwozu); zapewniamy profesjonalną opiekę terapeutyczną i pełne wyżywienie; cena pobytu może ulec obniżeniu w zależności od ilości osób.

Serdecznie zapraszamy

Fundacja Eudajmonia w partnerstwie z Polkowickim Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w projekcie SUBREGIONALNE CENTRUM ASYSTENTURY, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren:

 • powiatu polkowickiego,
 • miasta Legnica.

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu: rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Cel projektu:

wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Najważniejsze działania w ramach projektu:

 • upowszechnienie i udostępnienie usług asystenckich,
 • przygotowanie kadry do świadczenia usług asystenckich,
 • utworzenie 10 miejsc świadczenia usług asystenckich  
 • utworzenie 5 miejsc świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi
 • poprawa warunków funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji projektu:  01.01.2017 – 31.07.2019

1. Dokumenty dla kandydatów na odbiorców usług asystenckich:

DOM KRÓTKIEGO POBYTU W PRZEMKOWIE

W ramach projektu stworzyliśmy Dom Krótkiego Pobytu (DKP) w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 30. W okresie od lipca 2018 roku do lipca 2019 roku istnieje możliwość otrzymania wsparcia:

 • 10-godzinny pobyt od poniedziałku do piątku oraz 8-godzinny w soboty,
 • co najmniej 3 posiłki,
 • możliwość transportu,
 • profesjonalnie zorganizowane zajęcia oraz pomoc specjalistyczną.

DKP dla niesamodzielnych  osób z niepełnosprawnościami zapewnia miejsca dziennej opieki tj. wsparcie w postaci tzw. przerwy regeneracyjnej dla minimum 30 osób z niepełnosprawnością (19 kobiet, 11 mężczyzn). Wsparcie będzie udzielane przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz od 8.00-16.00 w soboty. Przewiduje się, że jedna sobota w miesiącu będzie dniem wolnym od zajęć. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się udzielanie wsparcia w niedzielę oraz dni świąteczne. Decyzję o rozszerzeniu wsparcia o niedzielę i dni świąteczne podejmuje Kierownik projektu.

Jakie zajęcia będą organizowane ?

 • Treningi : samodzielności, planowania, poruszania się po mieście/okolicy. Treningi będą realizowane przy wsparciu terapeuty, który będzie monitorował ich przebieg, instruował w odpowiedni sposób osobę, wspierał metodycznie w wykonywaniu czynności trudnych dla osoby.
 • Zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, czynności opiekuńcze (pracownia kulinarna, pracownia manualna, zajęcia ruchowe, muzykoterapia, relaksacja, rehabilitacja).
 • Oprócz standardowych proponowanych zajęć w DKP organizowane będą w miarę możliwości także zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy (w zależności od preferencji i grupy zainteresowanych), wyjścia rekreacyjne oraz kulturalne (np. spacery, zwiedzanie, kino).
 • Dla osób przebywających w Domu przewidziany jest także czas wolny, który będą mogły one spędzać według indywidualnych upodobań, korzystając także z całego wyposażenia Domu oraz dostępnych pomieszczeń i ogrodu.

Pobyt w Domu jest bezpłatny.

Do DKP przyjmowane są niesamodzielne osoby z niepełnosprawnościami obojga płci zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego, które poprawnie wypełnią i złożą formularze rekrutacyjne oraz inne wymagane załączniki i zostaną zakwalifikowane do udziału we wsparciu przez zespół rekrutacyjny. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie  z przedstawicielem  Fundacji celem dopełnienia formalności rekrutacyjnych.

Rozpoczęcie realizacji wsparcia poprzedzone musi zostać podpisaniem deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami.

Aby skorzystać ze wsparcia dziennego DKP osoba z niepełnosprawnością/opiekun prawny osoby z niepełnosprawnościami musi przedstawić następujące dokumenty:

a)       formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami – załącznik nr 1,

b)      orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,

c)       zaświadczenie o niesamodzielności wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.

2. Dokumenty dla kandydatów na odbiorców wsparcia w ramach DKP:

3. harmonogram form wsparcia:

 Zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby!

 • Kierownik Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie- Małgorzata Karlak-Kąca

tel. 728 896 620

e-mail: m.karlak-kaca@eudajmonia.pl

 • Kierownik Projektu- Sylwia Miaśkiewicz

e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl


Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0028/16

Całkowita wartość projektu: 1 843 482,52 zł

Kwota dofinansowania: 1 751 124,05 zł

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW.

Pliki do pobrania

Powrót do: Działania

Partnerzy