Zamknij menu mobilne

Prowadzenie Klubu Senior+ w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie finansowane przez Gminę Żukowice

Herb Gminy Żukowice

Miejsce realizacji zadania i grupa docelowa

Zadanie realizowane jest na terenie Gminy Żukowice w świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Zadanie finansowane jest przez Gminę Żukowice. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla  15 seniorów i seniorek, mieszkańców  Gminy Żukowice, które ukończyły 60 r.ż. , nieaktywnych zawodowo. Rekrutację do klubu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi formularza zgłoszeniowego w sprawie przyjęcia do Klubu. Biuro projektu będzie się mieściło w Polkowicach, ul. Borówkowa 5A.

Cel zadania

Zasadniczym celem niniejszego zadania publicznego jest objęcie wsparciem 15 seniorów i seniorek, tj. osób pow. 60 r.ż. nieaktywnych zawodowo, z Gminy Żukowice i zapewnienie im możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz motywowanie do działań na rzecz środowiska lokalnego a także działań wolontarystycznych na rzecz  innych.  Zadanie zostanie zrealizowane poprzez udział  seniorów i seniorek w zajęciach w Klubie Seniora, których celem jest:

  1. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, tym samym zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
  2. pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej,
  3. aktywizację osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
  4. pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
  5. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich,
  6. poprawa jakości życia seniorów.

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.