Zamknij menu mobilne

Klub Samopomocy – Gmina Polkowice

logo gmina polkowice

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne zlecone z zakresu ochrony zdrowia pn. „Klub Samopomocy”. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę Polkowice.

W ramach zadania przewidziano organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w formie Klubu Samopomocy, w ramach którego zorganizowane i sfinansowane zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w postaci grupowych zajęć mających na celu:

  • rozwój i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
  • rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, a także osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną;
  • usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i różnorodnym środowisku;
  • aktywizacja osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, które dotychczas uczestniczyły w życiu społecznym w bardzo ograniczonym stopniu.

Podczas realizacji zajęć w Klubie Samopomocy zapewnione zostanie, również wsparcie towarzyszące w postaci asystentury osobistej dla stałej grupy 10 osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Polkowice.

Adresatami zadania są osoby z niepełnosprawnościami (stała grupa 10 osób):

  • zamieszkujące Gminę Polkowice;
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: 01.02.2023r. – 31.08.2023r.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji zadania prosimy kierować do:

1. Małgorzata – 728 896 620
2. Marta – 730 945 442

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.