Zamknij menu mobilne

ICALL: Inclusive Living for All

Projekt ICALL ma na celu opracowanie wysokiej jakości, elastycznej ścieżki uczenia się dla dorosłych. Ma za zadanie również dopasowywanie modeli tworzenia i utrzymywania integracyjnych społeczności lokalnych, w których osoby z niepełnosprawnością mogą prowadzić aktywne życie społeczne i będą miały pełny dostęp do wszystkich usług publicznych.

Kontekst

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego życia i włączenia do społeczności na równi z innymi osobami (np. powinni mieć możliwość wyboru miejsca zamieszkania, a także tego, z kim i jak mieszkają itp.). W myśl Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art. 19) i strategii UE istnieje prawo do niezależnego życia, aczkolwiek droga realizacji jest wyboista.

Istnieje jednak problem ze zrozumieniem szerszego pojęcia włączenia w społeczności lokalne osób z niepełnosprawnościami. W większości przypadków kluczowym specjalistom (pracującym w gminach, lokalnych organizacjach pozarządowych lub firmach) w społeczności brakuje kompetencji i wiedzy na temat tego, jak budować i konsolidować społeczności integracyjne.

W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na kompleksowy przegląd dobrych praktyk oraz stworzenie materiałów edukacyjnych na temat tego, co oznacza integracja społeczności – pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu:

 1. Podnoszenie świadomości i budowanie zdolności poszczególnych grup (w tym władz lokalnych) do tworzenia społeczności integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu projekt opracuje program szkoleniowy, który wyposaży ich w praktyczne umiejętności i kompetencje w tym zakresie. Materiały szkoleniowe zostaną zaprojektowane dla osób dorosłych należących do władz lokalnych, organizacji/podmiotów świadczących usługi dla OzN, lokalnych społeczności i innych osób zaangażowanych w dziedzinie integracji i rozwoju społeczności.
 2. Pilotowanie szkolenia i oferowanie masowego otwartego kursu online koncentrującego się na strategiach, zasadach i krokach potrzebnych do zorganizowania społeczności w taki sposób, aby były włączające, przyjazne i angażowały osoby z niepełnosprawnościami.
 3. Budowanie nieformalnej społeczności praktyków i wielostronnej współpracy w dziedzinie społeczności włączających oraz przekazanie zaleceń politycznych w celu budowania zaangażowania władz lokalnych i krajowych w wysiłki na rzecz budowania społeczności włączających.

Główne grupy docelowe

Pracownicy władz lokalnych, organizacje/podmioty świadczące usługi dla OzN, lokalna społeczność i inne osoby zaangażowane w temat integracji i rozwoju społeczności.

Działania i rezultaty projektu

 1. Badania nad społecznościami włączającymi: aktualna sytuacja w krajach UE, kluczowe wyzwania i obiecujące praktyki.
 2. Raport na temat stanu społeczności włączających w Europie.
 3. Zbiór obiecujących praktyk społeczności włączających.
 4. Opracowanie programu szkoleniowego i MOOC na temat tworzenia i utrzymywania społeczności włączających.
 5. Podręcznik szkoleniowy na temat tworzenia i utrzymywania społeczności włączających.
 6. Masowy otwarty kurs online (MOOC).
 7. Opracowanie postulatów politycznych dotyczących społeczności włączających dla władz lokalnych i krajowych (w tym krajowych okrągłych stołów w celu promowania zaleceń wśród zainteresowanych grup).
 8. Kluczowe zalecenia dla władz krajowych i lokalnych dotyczące promowania integracji osób z niepełnosprawnościami w społecznościach lokalnych.
 9. Krajowe okrągłe stoły w celu promowania zaleceń wśród kluczowych grup.

Partnerstwo:

EASPD (Belgia)

Out of the Box International (Belgia)

Europejska Sieć REVES (Belgia)

Petagma (Grecja)

IRMÁK Nonprofit Kft. (Węgry)

Fundacja Eudajmonia (Polska)

Fundacja Tukena (dawniej KVPS / Finlandia)

Czas trwania

Grudzień 2023 r. – listopad 2026 r.

Kontakt

EASPD- Omor Ahmed: omor.ahmed@easpd.eu

Polska: biuro@eudajmonia.pl Marta/Danuta

Link do strony międzynarodowej:

https://easpd.eu/project-detail/icall/

Finansowanie:

Erasmus+ KA2: Współpraca

 

 

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.