Zamknij menu mobilne

Budżet Osobisty Osób Niepełnosprawnych 2024/2025

Dolny Śląsk logotyp

 

Opis zadania:

Najważniejszym celem pilotażowego projektu jest wypracowanie nowych lub modyfikacja istniejących form wsparcia
osób z niepełnosprawnościami, zapewniających możliwość korzystania każdej osobie z niepełnosprawnością z
wolności i praw człowieka na zasadzie równości z innymi.
„Budżet osobisty” (BO) jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami zidentyfikowane podczas
diagnoz środowiskowych realizowanych w latach 2020 i 2021 oraz na podstawie dotychczas opracowanych raportów,
przeprowadzonych analiz, wyników i efektów projektów realizowanych w tym obszarze. Pilotażowy program umożliwia
realizację osobom z niepełnosprawnościami prawa do niezależnego życia, ukierunkowanego na samodecyzyjność i
szeroko rozumiany rozwój.

Grupa docelowa:

Grupą docelową zadania są pełnoletni i zdolni do czynności prawnych mieszkańcy Wrocławia (5 osób), które, zgodnie
z art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną,
intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny
udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Miejsce realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane na terenie Wrocławia i terenie Polski w przypadku potrzeby wyjazdu uczestnika zadania w
ramach realizacji BO. Dokładne miejsce realizowania usług finansowanych w ramach BO każdorazowo będzie
zależało od odbiorców zadania.

Czas trwania projektu:

20.02.2024- 31.12.2025

Koordynator projektu:

Sylwia Miaśkiewicz, 698679799, s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

Biuro projektu:

ul. Kościuszki 80 a, Wrocław

Zadanie publiczne współfinansowane  ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Pliki do pobrania:

 

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.