Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Głównym celem projektu jest umożliwienie min. 9 dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz min. 38 osobom z niepełnosprawnościami, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności aktywnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania i zaspokajania własnych potrzeb poprzez zapewnienie usługi asystencji osobistej.
Usługa asystencji osobistej dla osoby z niepełnosprawnością jest formą ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Kto może korzystać z usług asystencji osobistej?

Z usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:
1. dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowanych na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2. zamieszkujące na terenie gmin: Wrocław, Legnica, Polkowice, Przemków, Chocianów, Głogów, Żagań, Iłowa, Środa Śląska, Malczyce.

Rekrutacja ma charakter ciągły i  trwa do 23.12.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc lub godzin.
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

email: biuro@eudajmonia.pl
telefony:

  •  Wrocław – Sylwia 698 679 799
  • Legnica, Polkowice, Przemków, Chocianów, Głogów, Żagań, Iłowa –
    Marzena 504 026 340
  • Środa Śląska, Malczyce – Sabina 724 368 843
    Biuro projektu:
  • Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5a, Polkowice
  • oddział we Wrocławiu ul. Kościuszki 80a, Wrocław
  • biuro w Środzie Śląskiej ul. Przyszkolna 3, Środa Śl.

Biuro projektu jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Kwota dofinansowania – 800 000,00 zł  Projekt  finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

 

Pliki do pobrania:

plakat projektowy

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.