Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 – Gmina Polkowice

flaga i godło Polski

Fundacja Eudajmonia realizuje zadanie publiczne z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024” finansowane z budżetu Gminy Polkowice oraz Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania:

895 117,00

Cel Projektu:

Zasadniczym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 jest umożliwienie minimum 35 osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji, zamieszkałym na terenie Gminy Polkowice, aktywnego funkcjonowania w
środowisku zamieszkania, zaspokajania własnych potrzeb i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udostępnienie usług asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Usługi:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności obejmują pomoc osobie niepełnosprawnej min. w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkolne, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
 2. zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,
 3. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 4. korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzea, teatr, kino galerie sztuki, wystawy),
 5. wykonywaniu czynności dnia codziennego .

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Kto może skorzystać z usług Asystenta osobistego?

Z usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością:

 • zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice;
 • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji,

Rekrutacja:

Rekrutacja do programu: 05.02.2024 r. – 16.02.2024 r.
Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składające się z: Karty zgłoszenia do programu, Klauzuli informacyjnej RODO, Karty FIM, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy składać w biurze Fundacji Eudajmonia w Polkowicach do dnia 16.02.2024 r. do godziny 15.00.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące Projektu prosimy kierować pod adresem:

 • Małgorzata – 728 896 620
 • Marzena – 504 026 340
  lub do Biura Fundacji Eudajmonia
 • ul. Borówkowa 5a
  59-101 Polkowice
  e-mail: biuro@eudajmonia.pl
  tel.: ( 76) 753 91 39

Dokumenty do pobrania:

 

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.