Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Gmina Wrocław

belka z logotypami

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia min. 24 osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia przez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z usług asystenta osobistego w maksymalnym wymiarze 230 godzin na osobę w okresie realizacji zadania.

Kto może korzystać z usług asystenta osób z niepełnosprawnością?

Z usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:
1. miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2. orzeczenie o niepełnosprawności:

  • osoby powyżej 16. roku życia – posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • dzieci do 16. roku życia- posiadające orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Okres realizacji projektu: 22.01 – 31.12.2024

DO USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ KWALIFIKUJE MOPS WROCŁAW NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

Kontakt:

Wszelkie pytania, dotyczące projektu prosimy kierować na adres email: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl, tel: 698 679 799

Biuro projektu:
Fundacja Eudajmonia
Oddział we Wrocławiu
ul. Kościuszki 80A
50 – 441 Wrocław

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 oraz środków Gminy Wrocław.

Biuro projektu jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Materiały projektowe są
dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.
UWAGA! BRAK JUŻ WOLNYCH MIEJSC W PROJEKCIE

Pliki do pobrania:

ETR-AOON-JST2024.pdf

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.