Zamknij menu mobilne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Powiat Polkowicki

AKTUALIZACJA: Z dniem 18.04. br wyczerpała się liczba dostępnych miejsc do projektu. 
Wnioski które wpłyną po tym terminie będą przekierowane na listę rezerwową klientów Fundacji.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

CEL ZADANIA

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku. Okres realizacji zadania od 02.04.2024 do 27.12.2024.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone dla mieszkańców Powiatu Polkowickiego .

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 40 osób wynosi  10 460 godzin, w tym:

  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – liczba osób dorosłych: 15, w liczbie łącznej godzin 3900 (260 godzin przez okres trwania zadania w roku 2024 na jednego uczestnika),
  • świadczone osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – liczba osób dorosłych: 15, w liczbie łącznej godzin 3 900 (260 godzin przez okres trwania zadania w roku 2024 na jednego uczestnika),
  • świadczone osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną: liczba osób dorosłych: 1, w liczbie łącznej godzin 260 (260 godzin przez okres trwania zadania w roku 2024 na jednego uczestnika),
  • świadczone osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – liczba osób dorosłych: 5, w liczbie łącznej godzin 1 300 (260 godzin przez okres trwania zadania w roku 2024 na jednego uczestnika),
  • świadczone dzieciom do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – liczba dzieci: 4, w liczbie łącznej godzin 1 100 (275 godzin przez okres trwania zadania w roku 2024 na jednego uczestnika).

Kierownik projektu:
Sylwia Kot
s.kot@eudajmonia.pl
781 080 342

Pliki do pobrania:

Regulamin-Asystentura Powiatowa.pdf

Karta zgłoszeniowa.doc

klauzula-rodo.pdf

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.