Zamknij menu mobilne

Akademia Niezależnego Życia – trenuj codzienność, zyskaj samodzielność

Baner z logotypami - od lewej: 1. logotyp Aktywni Obywatele - Fundusz krajowy, 2. logotyp Fundacji Batorego, 3. logotyp Fundacji Stocznia, 4. logotyp Fago

 

 

 

Projekt dotyczy uruchomienia na terenie powiatu polkowickiego Akademii Niezależnego Życia – mieszkania wspomaganego z funkcją treningową dla osób z niepełnosprawnościami/OzN.

>>Link do najnowszych aktualizacji projektu!<<

Projekt realizowany z dotacji programu aktywni Obywatele – fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.

Mieszkanie funkcjonowało będzie w oparciu o standard wypracowany w projekcie w ramach współpracy międzynarodowej, którego bazą będą metody pracy dotychczas efektywnie wykorzystywane przez Fundację Eudajmonia  (w tym model Trenera Aktywności) oraz metody działań aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami implementowane od Partnera norweskiego- Organizację FONIX AS. Efektywność i trwałość wypracowanych w ramach podjętej inicjatywy rozwiązań pomoże osiągnąć Partner krajowy – lokalny samorząd, Powiat Polkowicki.

Projekt zakłada:

1.     Utworzenie Akademii Niezależnego Życia – mieszkania wspomaganego z funkcją treningową.

Planowany jest remont części budynku będącego własnością Fundacji. Całość mieszkania zyska niezbędną funkcjonalność i dostępność wymaganą dla obiektów przeznaczonych do wsparcia osób z niepełnosprawnością.

2.     Opracowanie koncepcji funkcjonowania mieszkania treningowego.

Współpraca z partnerem norweskim  umożliwi opracowanie koncepcji funkcjonowania mieszkania wspomaganego z funkcją treningową.

3.     Zapewnienie usług wspierających aktywność mieszkańców mieszkania treningowego wraz ze wsparciem towarzyszącym.

Planuje się kompleksowe, elastyczne i procesowe wsparcie osoby z niepełnosprawnością, zwiększające szanse na samodzielne życie: nauka, podtrzymanie lub powstrzymanie regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról życiowych z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej.

Elementem nowatorskim, uzupełniającym zakres wsparcia TA będzie przygotowywanie mieszkańców do pełnienia roli selfadwokatów.

Uczestnikom zapewnione także wsparcie asystenta osobistego oraz specjalistów takich jak: psychologa/prawnika (dostępne także dla otoczenia osób z niepełnosprawnością).

Realizacja projektu pozwoli na:

  • utworzenie i wyposażenie Akademii Niezależnego Życia – mieszkania wspomaganego z funkcją treningową, 3 miejsca dla łącznie 6 osób (3 os. na edycję)
  • zapewnienie 6 osób miejsca całodobowego pobytu, treningu samodzielności i samorzecznictwa.
  • zapewnienie mieszkańcom zindywidualizowanego wsparcia procesu usamodzielnienia
  • zapewnienie uczestnikom otoczeniu  wsparcia specjalistycznego
  • zapewnienie uczestnikom wsparcia asystenta osobistego.

Termin realizacji projektu:01.01.2021r. – 31.08.2023r.

Biuro projektu:

Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5A
59-101 Polkowice
tel: 076 – 753 91 39
e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.