Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Usług Społecznych II

   

Fundacja Eudajmonia, Powiat Świdnicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zapraszają do udziału w projekcie pn. Powiatowe Centrum Usług Społecznych II.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samodzielności i niezależności minimum 57 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu świdnickiego, a także poprawę warunków funkcjonowania 10 rodzin osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w okresie 01.02.2019 - 01.01.2022.

Cel zostanie zrealizowany przez udostępnienie i upowszechnienie:

  • 4 miejsc świadczenia usług asystenckich,
  • 1 miejsca świadczenia usługi trenera aktywności
  • 2 miejsc świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • oraz poprawę warunków funkcjonowania 10 rodzin osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Projekt skierowany jest do:

  • 32 osób z niepełnosprawnością mieszkańców pow. świdnickiego - odbiorców usług asystenckich i usługi trener aktywności oraz
  • minimum 25 niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością
    wsparcia w formie dziennej opieki.
  • 10 osób z  najbliższego otoczenia uczestników projektu, które otrzymają wsparcie  psychologiczne/ całożyciowe które służyć będzie zwiększeniu efektywności wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Obszarem  realizacji, projektu jest:

Subregion Wałbrzyski,

Powiat świdnicki.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Usług Społecznych II
Okres realizacji projektu : 01.02.2019 – 31.01.2022

Nr projektu: RPDS.09.02.04-02-0036/18
Całkowita wartość projektu:  1 709 736,96 zł
Kwota dofinansowania:         1 624 079,14 zł

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Podziałanie nr 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Biuro projektu:
Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80a, Wrocław
e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Biuro projektu jest w pełni przystosowane do potrzeb OzN; wejście do biura jest na poziomie terenu wokół budynku, budynek jest parterowy, bez schodów i stopni wewnątrz; w biurze projektu jest dostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spotkania z kandydatami na uczestników projektu, odbywają się również w Świdnicy, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Budynek jest przystosowany do  potrzeb OzN; posiada wejście na poziomie terenu wokół budynku, wewnątrz znajduje się winda dostępna dla OzN oraz toaleta przystosowana dla OzN.

 

INFORMUJEMY, IŻ ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW  PROJEKTU, ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM
Z USŁUG ASYSTENCKICH ORAZ TRENERA AKTYWNOŚCI

REKRUTACJA DOTYCZĄCA TEJ CZĘŚCI PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE
08.03 - 29.03.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone zostały
w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15

Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80A
50-441 Wrocław

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 10:00 -15.00

Powrót do: Działania

Partnerzy