Zamknij menu mobilne

Green Enough – 2.02.2023

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej zmiany w globalnym i lokalnym klimacie wpłynęły negatywnie na miliony ludzi i kosztowały miliardy i to tylko w 2022 roku. Wiele z tych osób dotkniętych zmianami klimatu są osoby z niepełnosprawnością.
Osoby z niepełnosprawności są bardziej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu niż inni tym samym są również bardziej narażone na wykluczenie z rozmów i działań mających na celu ochronę i promowanie praw do czystego i zdrowego środowiska.
W tym kontekście nowy projekt Erasmus+, Green Enough, ma na celu promowanie włączenia osób z niepełnosprawnością rozwojową i/lub intelektualną w rozmowy na temat zmiany klimatu. Umożliwi im to również podejmowanie własnych decyzji w celu wdrożenia zrównoważonych praktyk. W dniach 1-2 lutego organizacja Fundacja Eudajmonia spotkała się po raz pierwszy
z partnerami projektu Green Enough w Pireusie, w Grecji. Omówiono tam rozwój aplikacji Augmented Reality, która ma pomóc w edukacji dorosłych osób z niepełnosprawnością w zakresie podstawowych zasad recyklingu, a także podstawy szkolenia Green Enough dla profesjonalistów.
Dowiedz się więcej o projekcie i jego pierwszym spotkaniu tutaj:
https://www.easpd.eu/news-detail/new-green-enough-project-to-promote-the-adoption-of-ecological-practices-by-adults-and-adolescents-with-disabilities/

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.