Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie - Asystenty Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Opublikowano: 2019-09-02

Wykonawca usług asystenckich Legnickie Centrum Rozwoju  Sp. z o.o. współpracujące z Fundacją Eudajmonia poszukuje Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością  (AOON) dla dziecka w wieku szkolnym – uczestnika projektu pn. „Subregionalne Centrum Asystentury II”.

Asystent będzie świadczył wsparcie uczestnikowi projektu w wymiarze średnio 15 godzin zegarowych miesięcznie na terenie powiatu lubińskiego w terminie od dnia podpisania umowy do maksymalnie dnia 31 stycznia 2021r.  

Zakres czynności świadczonych przez Asystenta będzie uzależniony od potrzeb uczestnika projektu. Kandydat na asystenta musi spełniać poniższe warunki:

a) ukończone minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składające się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat - oceniane na podstawie CV i na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i praktyk i/lub

b) minimum rok doświadczenia w realizacji usług asystenckich dla OzN– oceniane na podstawie CV i na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia (referencje, protokoły odbioru usługi, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, potwierdzenie prowadzenia działalności itp.).

Warunkiem zatrudnienia jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa obejmującej predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne:

  • podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądane: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby!

Więcej informacji pod numerami  telefonu:

76 753 91 39;
881 476 942

Cv można wysłać na  adres e mail: biuro@eudajmonia.pl

Powrót do: Aktualności

Partnerzy