Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

"ROZEZNANIE RYNKU/ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę Doradcy Zawodowego dla osób z niepełnosprawnością i osób usamodzielnianych pozostających w pieczy zastępczej"

Opublikowano: 2017-10-09

ROZEZNANIE RYNKU

z dnia 09 października 2017r

 Fundacja Eudajmonia zaprasza do przedstawienia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.

 Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Fundacja Eudajmonia partner projektu „Aktywni Zintegrowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9, Wyłączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0010/17 poszukuje Doradcy zawodowego dla osób z niepełnosprawnością i osób usamodzielnianych pozostających w pieczy zastępczej.

Powrót do: Aktualności

Partnerzy