Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

"ROZEZNANIE RYNKU/ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę Trenera Aktywności dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia"

Opublikowano: 2017-10-09

ROZEZNANIE RYNKU

z dnia 09 października 2017r

Fundacja Eudajmonia zaprasza do przedstawienia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Fundacja Eudajmonia partner projektu „Aktywni Zintegrowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9, Wyłączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0010/17 poszukuje Trenera Aktywności dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia.

Powrót do: Aktualności

Partnerzy