Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT

Opublikowano: 2016-04-11

Fundacja Eudajmonia partner projektu „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Nr projektu POWR.01.02.02-02-0123/15

poszukuje doradców zawodowych do realizacji:

 1. Diagnozy uczestników projektu 2 h/os.
 2. Opracowania IPD (w oparciu o diagnozę) 2 h/os.
 3. Monitoringu realizacji IPD poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe

dla osób młodych do 24 lat należących do grupy młodzieży NEET – uczestników projektu.

 

Termin obowiązywania zapytania: 19.04.2016 r.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Projekt skierowany jest do 78 osób w tym 47 kobiet:

 • w wieku 15-24 (z wyłączeniem grup dla Poddziałania1.3.1 POWER)
 • zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie województwa dolnośląskiego
 • niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu(młodzież NEET)

W szczególności na poziomie rekrutacji preferowane będą osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące na obszarach wiejskich, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowane w PUP oraz osoby bez doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego przydatnych na lokalnym rynku oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 78 niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-24 lata (młodzież NEET), zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska w okresie do 28.02.2018.

W ramach działań projektowych przewidziano indywidualizację wsparcia poprzez zastosowanie następujących form wsparcia:

 • każdy z UP zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, z którym podczas indywidualnych spotkań wypracuje IPD. Realizacja IPD będzie stale monitorowana
 • w przypadku zidentyfikowani w ramach IPD potrzeby uzupełnienia edukacji formalnej i/lub kompetencji i kwalifikacji zawodowych każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze wsparcia edukacyjno/szkoleniowego
 • w przypadku zidentyfikowani w ramach IPD potrzeby nabycia doświadczenia zawodowego 58 uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze staży/praktyk zawodowych
 • każdy uczestników w zakresie zdiagnozowanym w jego IPD będzie mógł skorzystać z takich aktywizacyjnych form wsparcia jak: wsparcie psychologiczne, coaching, mentoring.
 • uczestnicy projektu (za wyjątkiem osób, które skorzystają z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) będą mogli skorzystać w kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy
 • 20 uczestników projektu z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej otrzyma wsparcie szkoleniowe/dotacje/wsparcie pomostowe
 1. Czas trwania projektu: 01.01.2016 r. – 28.02.2018 r.
 2. Okres udzielania wsparcia:  01.05.2016 r. - 30.09.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Powrót do: Aktualności

Partnerzy