Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rekrutacja do projektu Zatrudnienie Wspomagane II – zapraszamy!

Opublikowano: 2016-06-10

Od kwietnia 2016 Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Zatrudnienie Wspomagane II” dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do projektu trwa.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszeniową (do pobrania na końcu artykułu lub w biurze projektu). Kompletny dokument należy przesłać na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Eudajmonia – Biuro projektu

ul. Borówkowa 5a

59-101 Polkowice
e-mail: trenerpracy@eudajmonia.pl

tel. 76 753 91 39

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kto może wziąć udział.

Projekt kierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • posiadana orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników);
 • zamieszkuje na terenie jednego z czterech powiatów: miasto Legnica, powiat legnicki, lubiński lub polkowicki;
 • jest w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata i nie pracuje,
 • nie uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 27 osób z woj. dolnośląskiego. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach, w okresie 01.04.2016 r.–30.03.2017 r.  i 01.04.2017 r.- 31.03.2018 r.

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.
 4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

Stażyści otrzymają zwrot kosztu dojazdu na staż oraz stypendia stażowe.

Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy,
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,
 • jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

Liderem projektu jest Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych a Partnerami Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy oraz Fundacja Eudajmonia z Polkowic.

Projekt realizowany będzie zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Partnerów.

Galeria

Zdjęcie: Rekrutacja do projektu Zatrudnienie Wspomagane II – zapraszamy!

Powrót do: Aktualności

Partnerzy