Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zatrudnienie Wspomagane - II edycja rozpoczęta!

Od kwietnia 2016 ruszyła nowa edycja projektu „Zatrudnienie Wspomagane” dofinansowanego przez PFRON, którego Partnerem na Dolnym Śląsku jest Fundacji Eudajmonia.

Liderem projektu jest Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych a Partnerem Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy.

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników). Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 120 osób z województw warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach:

  • I edycja - 01.04.2015 r. – 30.03.2016 r.
  • II edycja - 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. - aktualnie trwa!

Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty:

  • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy,
  • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,
  • jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

Możliwe formy wsparcia:

  1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
  2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.
  4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
  5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści - stypendia stażowe.

Projekt realizowany będzie zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Partnerów.

W województwie dolnośląskim projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, powiatów wrocławskiego, polkowickiego i głogowskiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18- 64 lata, niepełnosprawne, niezatrudnione, w tym długotrwale bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?

Wypełnij, wydrukuj, podpisz kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej).

Gotową kartę dostarcz osobiście lub prześlij pocztą na poniższy adres.

Fundacja Eudajmonia
Biuro projektu
ul. Borówkowa 5a

59-101 Polkowice
e-mail: trenerpracy@eudajmonia.pl
tel. 76 753 91 39

Ważne!
Osoby zamieszkujące na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego mogą kartę zgłoszeniową dostarczyć osobiście do oddziału Wrocław Fundacji Eudajmonia:
ul. Kościuszki 80A
50-411 Wrocław


Informacja o projekcie w języku migowym:

część 1

część 2

Galeria

Zdjęcie: Zatrudnienie Wspomagane - II edycja rozpoczęta!

Powrót do: Aktualności

Partnerzy